Jaarlijks wordt rond deze tijd de uitnodiging voor deelname aan de Seniorenmarkt verstuurd. In 2020 stond de informatieve markt gepland voor zaterdag 26 september van…

De werkgroep "Eten wat de pot schaft", de wijkcommissie de Turfberg Leeft en Accent op ieders Talent zijn voor de wijk De turfberg gestart met…

Het zijn zware tijden voor iedereen. Ook de cliënten van de voedselbank worden momenteel zwaar getroffen door de Corona-crisis. We hebben een schaarste aan producten…