Vanuit Accent op Ieders Talent:

Want ook als je kunt reanimeren, jezelf reanimeren lukt niet!!! Dus voor een adequate eerste en snelle hulp ben je aangewezen op de bereidwillige hulp van anderen, die ook kunnen reanimeren. 
Die hulp zou kunnen komen van mensen zoals ik, die zich hebben opgegeven bij Hartslagnu.nl. Daarom ben ik bereid om reanimatie lessen te geven ( ik ben gediplomeerd en gecertifceerd door NRR en Hartstichting) mensen op te leiden, maar de voorwaarde voor deelname is de inschrijving bij Hartslagnu.nl.

Want, misschien klinkt het wel een beetje egoïstisch; ook ik kan een circulatiestilstand krijgen, en ben dus ook aangewezen op hulp van anderen. Misschien wel een buur(man) vrouw, die met enkele tellen bij mij kan zijn en alvast kan beginnen met reanimeren, defibrilleren, totdat de ambulance arriveert.

Aanmelden voor deze gratis kennismaking kan via:
Fred Tilleman
Tel; 040-2041606 / 06-29116670
acatilleman@onsbrabantnet.nl

In overleg met deelnemers en buurthuis zullen de avonden worden vastgesteld. Daarnaast ben ik als privé persoon bezig om een defibrillator op een strategische plaats in de wijk te krijgen. Hierover informeer ik u zodra er nieuws te melden is.