Op maandag 4 februari, organiseert de gemeente Valkenswaard de tweede inloopavond over de rioolvervanging in de Swaenstraat en het gedeelte van de Van Rotselaerstraat tussen Van Cuijkstraat en Valkenierstraat. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15. Bewoners en andere belangstellenden kunnen van 18.30 tot 20.00 uur binnenlopen.

Programma 4 februari
Bij de inloopavond op 4 februari, zal de aannemer aanwezig zijn om uitleg te geven over de uitvoering en de planning van de werkzaamheden. Uiteraard is er de gelegenheid om vragen te stellen. De Wijkcommissie en de bewoners van beide straten ontvangen een uitnodiging per brief. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Planning
Het is de bedoeling dat de aannemer vanaf maandag 11 februari (week7) start met de werkzaamheden. Hij gaat van start in Van Rotselaerstraat . In totaal duurt het hele project in beide straten circa 4 maanden.
Deze planning is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.
Meer informatie Met vragen over dit project kunt u terecht bij het projectteam. U kunt hiervoor bellen met het Klantcontactcentrum via (040) 2083444 en vragen naar het projectteam.