Kim en Peter hebben afgelopen periode deelgenomen aan de werksessies over Het Sociaal Domein in Valkenswaard.

Duidelijk wordt hier het belang van de wijkorganen onderkend, en zoals door het project wordt aangegeven kenmerkt zich dat door de kracht van het eigen netwerk en door de zelfregie en zelfredzaamheid van de inwoners.
Het doel is dat de levensstijl van de inwoners aantoonbaar is verbeterd en iedereen mee kan doen.
Hierbij worden 3 programmalijnen aangegeven: Groeien (de jeugd), Mee doen (alle inwoners) en Thuis komen (prettig en veilig).

De inbreng van de diverse partijen, onder andere ook zorginstellingen, in deze werksessies wordt verwerkt in een aangepaste versie en gaat dan voor besluitvorming naar de gemeenteraad. Naar verwachting wordt deze in de raadsvergadering van juni 2019 behandeld.