Een wijkcommissie kan niet functioneren zonder werkgroepen en visa versa. Werkgroep Accent op ieders Talent was een op zichzelf staande werkgroep maar miste een wijkcommissie. De Turfberg was de laatste wijk in Valkenswaard die nog geen actieve wijkcommissie had. Enkele bestuursleden van deze werkgroep hebben daarom het initiatief op zich genomen om te kijken of er een nieuw actief bestuur gestart kon worden. En met succes. Op 10 april 2017 is het officiële bestuur van ‘De Turfberg Leeft’ ingeschreven bij de kamer van koophandel en telt Valkenswaard vanaf dat moment vijf wijkcommissies:

  1. Geenhoven
  2. ’t Gegraaf
  3. Dommelen
  4. Hoge akkers
  5. De Turfberg