Gisteren was de eerste brainstormsessie van de wijkcommissie samen met buurtbewoners van de Turfberg. Dit was een zeer inspirerende sessie. Dank voor jullie aanwezigheid!

Er zijn vooral veel ideeën opgedaan hoe we bewoners bewuster kunnen gaan maken van het behoren tot één wijk. 
Daarnaast zijn er leuke initiatieven bedacht. Ook heeft een bewoner zich aangemeld om de adviseur van onze commissie te worden t.a.v. verkeer en veiligheid!

Wil je meehelpen met het uitwerken van onze bedachte initiatieven? Neem dan vooral contact met ons op: info@deturfbergleeft.nl