De gemeente is in de wijk De Kreijenbeek bezig met het afkoppelen van het hemelwater. De werkzaamheden zijn in volle gang.
Bij graafwerkzaamheden zijn naast het speeltuintje in de Kreijenbeek, nabij de Bosstraat, ondergronds kleine stukjes asbestplaat in het losse puin aangetroffen. Deze locatie is meteen goed afgezet met hekken en de asbeststukken zijn (opnieuw) bedekt met zand.

Is er kans dat bezoekers van de locatie met asbest in aanraking zijn gekomen? Die mogelijkheid achten wij dus zeer onwaarschijnlijk, vanwege de ondergrondse ligging van de asbeststukjes.

Informatie
Op de hekken komen vandaag, 11 oktober, borden en lint met een waarschuwing voor asbest.
Wijkbewoners worden vandaag geïnformeerd via deze publicatie van de gemeente. Die wordt ook door Wijkcommissie ‘De Turfberg leeft’ gedeeld via hun eigen kanalen.
Er is geen gevaar voor de omgeving omdat de asbeststukjes onder de grond liggen.

Vervolg
De gemeente gaat zo spoedig mogelijk onderzoeken hoe groot de ondergrondse asbestverontreiniging is. Voor dit onderzoek worden binnenkort enkele gaten gegraven. Het resultaat van het onderzoek bepaalt de manier waarop het asbest verwijderd zal worden.
Zodra er meer informatie bekend is, deelt de gemeente deze uiteraard met de Wijkcommissie en wijkbewoners.