Op woensdag 14 november wordt in de Kreijenbeek de locatie waar asbest is aangetroffen gesaneerd.

Een gespecialiseerd bedrijf graaft de verontreinigde grond op en voert deze vervolgens af. Het werk duurt één dag. Er wordt gegraven totdat de grond schoon is, ook in de richting van de speeltuin, om ervoor te zorgen dat de verontreiniging helemaal weg is. Inmiddels is duidelijk dat  op de locatie van de asbestvondst vroeger een schuur stond met asbestdakplaten. Daarom is de verontreiniging naar alle waarschijnlijk beperkt tot deze ene locatie.