Vorig jaar hebben we aangekondigd van start te gaan met het aanpassen van speelplekken. Op dit moment zijn alle voorbereidingen getroffen zodat we na de zomervakantie met de uitvoering beginnen.

Vanaf 20 augustus van start

Het afstemmen met de wijk de Turfberg en direct omwonenden heeft vooral in 2017 plaatsgevonden. Het selecteren van een aannemer en een leverancier van de toestellen heeft helaas meer tijd gevergd dan verwacht. Nu zijn we echter op het punt gekomen dat we daadwerkelijk met de uitvoering in de Turfberg van start gaan. Voordeel van deze voorbereiding is dat we nu één aannemer hebben voor alle plekken en er geen nieuwe aanbestedingen meer nodig zijn.

Deze plaatselijke aannemer gaat vanaf 20 augustus van start op de verschillende plekken in de Turfberg. De speelplekken van de Kreijenbeek worden hierin niet meegenomen, deze worden opgepakt in het project van de afkoppeling van het hemelwater aldaar.

Aanpassingen per plek

Enkele kleine aanpassingen worden gedaan in de speelplek aan de Ooistraat. Zo wordt onder andere het hekwerk rondom vervangen.

Speelplek aan de Warande is al aangepast. De basket is verwijderd bij de Stadseloop, en de goals zijn vervangen door dichte goals. Het speeltoestel en de jeu de boules banen zijn verwijderd zodat het veld enkel voor voetbal is ingericht.

Speelplek Lucasstraat/Fretstraat wordt geheel gerenoveerd. Deze speelplek gaat van een stenige verouderde inrichting naar een groene rustiger verblijfplaats met uitdagende objecten, zoals een grote glijbaan vanaf een heuvel.

De speelplek aan de Weteringstraat is voor de kleinere kinderen. De speelplek wordt verplaatst naar het midden van de groenstrook in plaats van aan de rand. De toestellen worden op het gras gezet en niet meer in het zand. Hierdoor wordt de plek beter te betreden voor iedereen.

Het grote speeltoestel van de van Cuijkstraat is aan vervanging toe. Het wordt onder andere vervangen door een toestel van de Lucasstraat. Ook wordt de speelplek meer doorgetrokken het groen in, worden hekwerken verwijderd en een greppel aangebracht.

De wip-kip aan de Lindestraat wordt verwijderd. De speel-tegels blijven gewoon liggen.

De speeltoestellen aan de Valkenierstraat/van Hoornestraat worden verwijderd. Er is voor gekozen om de groene plek met speelelementen in te richten zonder dat het daadwerkelijk een speelplek is. In samenspraak met belangstellenden is het schetsontwerp tot stand gekomen. Gedacht moet worden aan een groen omzoomde plek met zwerfkeien, een boomstam en 4 bomen die de suggestie wekken van 4 doelpalen. De grasvelden in Valkenswaard mogen gebruikt worden om in te spelen. Door middel van deze toevoegingen willen we kinderen aanzetten om zelf creatief te spelen in de wijk.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden vooral op de speelplekken zelf plaats. Eventuele overlast zal daarom beperkt blijven. Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u contact opnemen op het volgende mailadres; speelplekken@valkenswaard.nl.