Trots!

14 december 2018 0

Ongelooflijk trots zijn wij op de organisatoren van het Sinterklaashuis. Het bezoekersaantal in 6 dagen was maar liefst 1850 en er zijn 591 pietendiploma's uitgeschreven!…

Op woensdag 14 november wordt in de Kreijenbeek de locatie waar asbest is aangetroffen gesaneerd. Een gespecialiseerd bedrijf graaft de verontreinigde grond op en voert deze vervolgens…

De gemeente is in de wijk De Kreijenbeek bezig met het afkoppelen van het hemelwater. De werkzaamheden zijn in volle gang. Bij graafwerkzaamheden zijn naast…

22 September Garageverkoop

2 september 2018 0

Op burendag 22 september vindt er in de wijk De Turfberg een heuse garageverkoop plaats. Deze is van 9.00 uur tot 17.00 uur. Er is…