Het huidige bestuur


Peter van der Kruijs (voorzitter, secretaris a.i.)
Ik ben Peter en samen met Petra zijn wij de trotse en blijde ouders van twee kinderen en grootouders van twee kleinkinderen. Al sinds 1990 wonen we in de wijk de Turfberg, maar was ik nog niet echt betrokken bij de activiteiten van de wijk. Nu is er sinds medio 2017 de nieuwe wijkcommissie de Turfberg leeft die met groot enthousiasme allerlei activiteiten oppakt en zich inzet voor de wijk. Sowieso is dit een gezellige club net als de wijk zelf en graag wil ik daar waar mogelijk bij helpen.


Ingrid Gerlings (penningmeester)
Ik ben werkzaam in het mobiele nachtzorgteam bij Zuidzorg. Getrouwd, 2 kinderen en tevens bestuurslid bij de Valkenswaardse rollerclub waar ik ook vrijwilliger ben. Ik maak graag kleding onder andere voor de rolschaats shows.


Angeliek van den Boom (bestuurslid)
Al mijn hele leven woon ik met veel plezier in Valkenswaard. Ik ben getrouwd met Toine en samen hebben we twee kinderen, een zoon en een dochter. Als bewoner van wijk de Turfberg vind ik het belangrijk dat alle groepen in de wijk er met veel plezier wonen en recreëren. Ik zie er een uitdaging in om dit te behouden en eventueel te verbeteren.

 

Oud bestuursleden, initiators


Kim van den Bergh (voorzitter, secretaris ai)
Met veel plezier woon ik sinds 2006 met man en kind in de Turfberg. Leefbaarheid en samenhorigheid in je woonomgeving is van belang. Met deze wijkcommissie staan we daar voor. Ik ben trots dat ik hier met u aan mag bouwen.
Want sámen houden we de wijk leefbaar!


Marie Louise Teklenburg (penningmeester)
Getrouwd, moeder van 4 zonen en al geruime tijd woonachtig in Valkenwaard waarvan bijna 20 jaar in de Turfberg. Ik draag als penningmeester graag mijn steentje bij aan een bruisende vereniging die breed gedragen wordt door de bewoners van De Turfberg.

 


Astrid Senders (bestuurslid)
Trotse moeder van Tim en Luuk en mijn gehele leven al woonachtig in het gebied de Turfberg. Ik ben werkzaam in de Kinderopvang als pedagogisch medewerkster.
Het is een gezamenlijke zorg van de bewoners van Valkenswaard om woonplezier te behouden. Graag draag ik hier mijn steentje aan bij en vind het een uitdaging om het gebied de Turfberg nog meer woonplezier te bieden. Daarbij is het belangrijk om te weten wat er speelt bij bewoners. Dus ik sta open voor ideeën en wil graag helpen indien nodig. Ik hoop dan ook dat er de komende jaren leuke initiatieven ontstaan zodat de Turfberg meer gaat leven.